ΣΚΕΛΕΤΟΣ

Επενδυμένος  με διογκωμένη ή εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 5-10cm και λ=0,036w/Mk,  ως αποφυγή θερμογεφυρών.


ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ

Ξηράς δόμησης με εξωτερική θερμοπρόσοψη 5-10cm. Τσιμεντοσανίδα, ορυκτοβάμβακας και διπλή γυψοσανίδα συνολικού πάχους 25-26cm.


ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ PVC

Διπλού υαλοστασίου, u = 1,1 W/m2k


ΜΟΝΩΣΗ

Μόνωση δώματος με εξιλασμένη πολυστερίνη,  ελαφροσκυρόδεμα ρύσεων, στεγάνωση.